Wat is mediation precies?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij je samen de andere partij, onder begeleiding van mij als onafhankelijke mediator, het conflict oplost. Ik ben dus geen rechter die een beslissing oplegt, maar ben een onafhankelijke en neutrale gespreksleider.

Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin je samen met de andere partij tot de kern van het conflict probeert door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken die voor beide partijen goed zijn. Omdat je zelf actief mee moet denken over een oplossing, is in veel gevallen een maatwerkoplossing mogelijk die rekening houdt met de belangen van beide partijen; een win-win situatie dus.

Als mediator luister ik enerzijds goed naar de behoeftes van beide partijen en werk anderzijds actief mee aan het vinden van mogelijke oplossingen. Iedere scheiding brengt emoties met zich mee en hierdoor is het soms lastig elkaar te begrijpen en begrip op te brengen voor elkaars standpunten. Mijn vaardigheden als de mediator helpen om hierdoorheen te komen en het traject de goede kant op te laten gaan richting het eindpunt van de scheiding. Op deze manier kunnen de partijen op een respectvolle wijze de relatie beëindigen en zich richten op een nieuwe toekomst.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid

Twee belangrijke aspecten van mediation zijn vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

De vertrouwelijkheid in mediation betekent dat beide partijen, en ook ik als mediator, aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediation gesprekken besproken en besloten is. Door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet. Deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd in een mediation overeenkomst.

Vrijwilligheid betekent dat alleen als jij en de andere partij bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation. Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Als jij of de andere partij op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden. Ook ik als mediator kan op een gegeven moment ervoor kiezen de mediation niet voort te zetten als er bv. geen gezamenlijke oplossingen mogelijk blijken te zijn.

Voor- en nadelen van mediation

De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure zijn:

  • De deelnemende partijen beslissen samen over wat er moet gebeuren om het conflict op te lossen;
  • De deelnemende partijen kunnen met elkaar oplossingen afspreken die een rechter niet kan opleggen omdat deze is gebonden aan de wet- en regelgeving;
  • Een mediationtraject bestaat meestal uit een aantal gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure, dat scheelt in de kosten;
  • Omdat een mediator voor beide partijen werkt, scheelt dat in de kosten;
  • Mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.

Mediation kan ook enkele nadelen hebben:

  • De mediator informeert en begeleidt partijen neutraal en onpartijdig. Als een van de partijen advies wenst te hebben over alleen zijn/haar eigen belang, kan deze partij wel een eigen adviseur inschakelen;
  • Omdat de mediator geen oplossing kan afdwingen, is het uiteindelijke resultaat van de mediation helemaal afhankelijk van de houding van beide partijen.
  • Als de mediation mislukt, is er vaak alsnog een gerechtelijke procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen. Hiervoor dienen beide partijen dan wel een eigen adviseur of advocaat in de arm te nemen.

Mediation kan bij allerlei soorten conflicten worden ingezet. Ik ben gespecialiseerd in: mediation bij scheiding

Denk je dat jouw conflict of discussie via mediation kan worden opgelost of wil je meer informatie hebben over mediation, neem dan vrijblijvend contact op met mij. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Stel ons gerust uw vraag