Theresia in gesprek met een man en een vrouw

Echtscheidingsmediation in de praktijk

Hoe werkt het?

Middels een aantal gesprekken met beide partijen worden er afspraken gemaakt over alle zaken die voor de partijen belangrijk zijn en die bij een (echt)scheiding van belang zijn. Denk aan het maken van afspraken over de kinderen in een ouderschapsplan, verdeling van het inkomen, woning, verdeling van de eigendommen etc. Als alle onderwerpen zijn besproken worden deze vastgelegd in een overeenkomst, ook wel convenant genoemd. Deze overeenkomst wordt vervolgens ingediend bij de rechtbank met het verzoek tot scheiding. De rechtbank geeft vervolgens een beschikking af, waarmee de scheiding uiteindelijk kan worden ingeschreven in de gemeentelijke administratie. De scheiding is daarmee een feit.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Dat hangt helemaal af van de partijen zelf en de situatie. Soms kan de mediation in 3 - 4 afspraken afgerond worden, maar soms zijn er meer voor nodig. Dat hangt helemaal af van wat er besproken dient te worden en hoe snel partijen wensen te gaan.

Hoe lang duurt een afspraak en hoeveel tijd zit er tussen?

Ik hanteer een meestal een gespreksduur van anderhalf uur; het zijn immers vaak intensieve gesprekken. Soms vraagt de situatie om nog even door te gaan; in dat geval gaan we, met goedkeuring van alle partijen, nog even door. Hoeveel tijd er tussen de afspraken zit is afhankelijk van de agenda van alle partijen, maar ook hoe snel de partijen wensen te gaan. Soms is er wat extra tijd nodig om zaken te regelen, zoals opvragen van informatie. In de praktijk ervaren veel mensen een periode van twee weken tussen de afspraken als prettig.

Hoe zit het met het juridische traject?

Ik werk samen met een echtscheidingsadvocaat die voor de partijen het juridische traject verzorgt. Zo zullen de afspraken in de overeenkomst vastgelegd worden in een convenant, welke tijdens een afspraak met jullie besproken zal worden. Onder toezicht van de advocaat wordt het convenant ondertekend en zal het echtscheidingsverzoek, al dan niet met een ouderschapsplan, ingediend worden bij de rechtbank. De rechtbank geeft een beschikking af en deze wordt samen met een akte van berusting aan de advocaat teruggestuurd. Vervolgens wordt de akte van berusting ondertekend en zal de scheiding worden ingeschreven in de gemeentelijke administratie.

Hoe lang duurt het hele traject?

Houd minimaal rekening met 4 maanden vanaf de start van de mediation tot en met de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente. De totale duur is afhankelijk van het aantal afspraken, maar is o.a. ook afhankelijk van de drukte bij de advocaat en de rechtbank.

Wat zijn de kosten?

Mijn tarief voor werkzaamheden als MfN-registermediator is € 195,- per uur inclusief btw. De kosten voor de administratieve werkzaamheden komen daar bij. Daarnaast zijn de kosten voor de advocaat € 325,- incl. btw en bedragen de griffiekosten voor de rechtbank € 314,- (vrijgesteld van btw).

Hoe zit het met de financiele dienstverlening zoals hypotheken, verzekeringen etc.?

Als je naast mediation gebruik wilt maken van aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld hypotheekadvies, dan maken we hier aparte afspraken over en informeer ik je van te voren over de tarieven.

Wellicht heb je nog veel meer vragen, neem dan gerust contact met mij op. Een (online) afspraak maken kan natuurlijk altijd; het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Stel ons gerust uw vraag